, ,

आयसी-८१४ हायजॅकनतर ………..


225.00

24 डिसेंबर 1999 चे काठमांडू विमान अपहरण म्हणजे दहशतवादाचा भीषण चेहरा…
त्यानंतर मुंबई क्राईम ब्रँच आणि ‘रॉ’ ने हाती घेतलेले जबरदस्त ऑपरेशन.…