,

मंगळदेवीची कहाणी


  • ISBN – 978-93-86059-27-7
  • YEAR – FEB, 2018
  • ED – 1
  • VOL – 1
  • PB/HB – PB
  • PAGES – 136
  • SUBJ – विज्ञान कथा
  • LANG – MARATHI

 

150.00

विज्ञान कथा या संज्ञेत अर्थातच विज्ञान अभिप्रेत आहे पण मंगळ देवीची कथा या संग्रहातील प्रत्येक कथा ही प्राधान्याने एक उत्तम विज्ञान कथा आहे या कथा मनाची पकड घेतात गुंतवून टाकतात गुंतवून ठेवतात