, ,

देवस्थानांच्या अवतीभवती


225.00

देव, देवस्थान, रूढी, यांचा सूक्ष्म निरीक्षण अनुभवाच्या आधारे त्या त्या संस्थांचे चित्रमय भाष्य केलेले वर्णन