, , ,

गणक-यंत्र-मानव : दत्तात्रय कापरेकर


200.00

आपल्या मोबाईल नंबरची दहा अंकी संख्या हे कोपरकरांच्या कार्याचे फलित असून नोकिया या कंपनीचे त्यांच्या कार्यालयात याविषयीची कृतज्ञापूर्वक नोंद केली आहे यदाकदाचित कोपरे करांचा जन्म पाश्चात्त्य देशात झाला असता तर त्यांचा अनेक अंगांनी बहुमान झाला असतात शिवाय त्यांच्या नावे विद्यापीठ अभ्यासने निर्माण झाली असती