“अनंत” पुस्तक

“अनंत” प्रख्यात हिंदी लेखक – पटकथा लेखक श्री. वेद राही यांच्या “अनंत” ह्या आजच्या ज्वलंत अशा काश्मिर विषयाच्या पार्श्वभूमीवरची  ही कादंबरी ‘अनंत”  ह्या कादंबरीचा मराठी अनुवाद केला आहे माधवी कुंटे

Read More
Leave a comment